GenLI - Bluetooth

Bezdrátové XpressNet™ rozhraní

Vývoj dokončenRozhraní - pohled perspektiva Rozhraní - pohled shora Rozhraní - pohled vnitřní

Rozhraní GenLI-Bluetooth je modifikací řešení známého jako GenLI. Alternativní řešení elektronických zařízení pro DCC systémy řízení modelové železnice naleznete na webových stránkách http://usuaris.tinet.cat/fmco/. Autorem těchto řešení je pan F.M.Cañada. Všechny hlavní prvky a podklady, upravené pro stavbu v domácích podmínkách, naleznete na webových stránkách http://dcckoleje.marekiss.cz.

Cílem modifikace bylo vytvořit bezdrátové rozhraní k řídícím počítačovým programům pro systém digitálního řízení modelové železnice DCC a sběrnici XpressNet. K tomuto účelu byl jako ideální zvolen bezdrátový standard Bluetooth ®, který je v současnosti přítomen ve většině přístrojů výpočetní techniky. Modifikace původního řešení GenLI tedy spočívá především v náhradě budícího integrovaného obvodu pro sériovou linku MAX232 cenově dostupným a funkcemi plně dostačujícím Bluetooth modulem Rayson BTM112 a v přizpůsobení elektrického zapojení. Upraven byl i původní firmware pro mikrokontrolér Microchip ® PIC ® 16F628A. Byla změněna konfigurace jeho I/O portů pro co nejvhodnější vedení elektrických cest bez nutnosti použití propojek a pro účelné vnitřní uspořádání elektronických součástek v plastové krabičce U-KM19, pro kterou je celý návrh určen. Dále byly implementovány funkce kontroly spojení rozhraní s řídící aplikací, které lze nastavit pomocí konfiguračního registru. Všechny ostatní funkce původního rozhraní GenLI zůstaly zachovány a stejně tak i kompatibilita s řídícími programy.

Klientem bezdrátového rozhraní může být po spárování jakýkoliv notebook, tablet nebo nejlépe handheld, vybavený Bluetooth modulem, který podporuje profil SPP (serial port profile, rfcomm) a spuštěná řídící aplikace, která musí být naprogramována tak, aby podporovala komunikaci i přes virtuální sériové porty, nikoliv pouze hardwarové. Současné Bluetooth moduly integrované v přístrojích výpočetní techniky standardně režim SPP podporují a nejznámější řídící programy, například od Freiwald Software, požadavek na funkcionalitu přes virtuální sériové porty splňují.

Výhoda použití bezdrátového rozhraní je nejen v možnosti jeho spojení s notebooky nebo počítači, které již nejsou vybaveny klasickým hardwarovým sériovým portem, nebo v galvanickém oddělení ovládacího přístroje a rozhraní, ale především v možnosti volného pohybu obsluhy při jeho použití s mobilní výpočetní technikou a vhodným programovým vybavením.>>

Více...

Bluetooth ® je registrovaná obchodní značka společnosti Bluetooth SIG
XpressNET™ je obchodní značka Lenz Electronik, Gmbh
Microchip ® a PIC ® jsou obchodní značky Microchip Technology Inc.


DALŠÍ PROJEKTY

Software maxiMAUS
řídící aplikace pro domácí kolejiště

GenLI-Bluetooth
bezdrátové XpressNet rozhraní

Dekodér přejezdu
s autentickými zvuky výstražníků

Servodekodér výhybek
s autentickým zvukem přestavníku


Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Software maxiMAUS Honzíkovy vláčky

Valid HTML 4.01 Strict
maximaus(zavinac)unet(tecka)cz