Dekodér přejezdu

s autentickými zvuky výstražníků

Vývoj dokončendekoder pzz

Firmware tohoto dekodéru dekóduje povely DCC a řídí výstražníky se závorami modelu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Použití algoritmu pulsně šířkové modulace (PWM) k řízení výstupů dekodéru pro všechna světla výstražníků umožňuje imitaci jejich pozvolného rozsvěcení-zhasínání s prolínáním. Prostřednictvím CV je možné nastavit periodu světelné a zvukové výstrahy, společnou rychlost rozsvěcení-zhasínání světel výstražníků, předzváněcí dobu výstražníků před spouštěním závor, zpoždění aktivace světla pozitivy, výchozí bezpečnou výchylku páky serva, rychlost spouštění-zvedání závor, rozsah pohybu páky serva, zvuk výstrahy a režim spínání výstupů pro elektromagnety závor. Rychlost kmitání bílého světla pozitivy je 33 kmitů za minutu a nelze jí měnit. CV dekodéru lze programovat ve stránkovém (paged) a přímém (direct) módu. Pro nastavení adresy dekodéru z povelu zaslaného digitální centrálou je k dispozici programovací tlačítko. Mikrokontrolér dekodéru komunikuje s externí pamětí EEPROM Microchip ® 25LC1024, ve které je uloženo celkem 5 autentických vyzvánění výstražníků skutečných přejezdových zabezpečovacích zařízení. Vybraný zvuk výstrahy je mikrokontrolérem dekodéru zpracován a po přizpůsobení je zesílen nf zesilovačem LM386N-1. Hlasitost reproduktoru je možné nastavit odporovým trimrem. Dekodér lze po připojení napájení ovládat tlačítky nebo po připojení k signálu DCC ovladačem ROCO multiMAUS, LENZ apod. a přes komunikační rozhraní vhodnými řídícími programy určenými pro PC. Při použití rozšiřujícího modulu lze dekodér ovládat autonomně vyhodnocením stavů výstupů indikátorů obsazení kolejových úseků, softwarově s indikátory obsazení kolejových úseků zapojenými do zpětnovazebních modulů sběrnice S88, dále kolejovými kontakty, infračervenými čidly, TTL logickými obvody apod.>>

Více...

XpressNET™ je obchodní značka Lenz Electronik, Gmbh
Microchip ® je obchodní značka Microchip Technology Inc.


DALŠÍ PROJEKTY

Software maxiMAUS
řídící aplikace pro domácí kolejiště

GenLI-Bluetooth
bezdrátové XpressNet rozhraní

Dekodér přejezdu
s autentickými zvuky výstražníků

Servodekodér výhybek
s autentickým zvukem přestavníku


Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Software maxiMAUS Honzíkovy vláčky

Valid HTML 4.01 Strict
maximaus(zavinac)unet(tecka)cz